divendres, 4 de març de 2011

Què entra al darrer examen?

Ja no queda res per acabar la segona avaluació, així que ànims i a esforçar-s'hi.
Us recordo quina és la matèria nova d'aquestos mesos:
  1. A 1r de batxillerat: 
  • Pel que fa a la morfologia: la 3a declinació; els pronoms personals, els possessius, els demostratius, l'interrogatiu-indefini; el participi de present
  • Pel que fa a la sintaxi: les subordinades temporals/causals i els participis concertats.
  • Quant a etimologia: cal revisar el memoranda fins a la secció 4 B inclosa.
2. A 2n de batxillerat:
  • Morfologia: veu passiva, tema de perfet i el pronom relatiu.
  • Sintaxi: subordinades adjectives i complement agent.
  • Traducció: textos de mitologia d'Apolodor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada